M SR a ČR 2023

Propozície a program sa ešte môžu zmeniť.

Trať Majstrovstiev SR a ČR 2023